Одчиняйте дверIКатегории Павло Тичина ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Одчиняйте дверi — Наречена йде! Одчиняйте дверi — Голуба блакить! Очi, серце i хорали Стали, Ждуть... Привертає увагу оказiональний епiтет незриданний щодо слiз, який передає невимовний душевний бiль, завданий кровопролиттям: Одчинились дверi — Горобина нiч! Одчинились дверi — Всi шляхи в кровi! Незриданними сльозами Тьмами Дощ...
Вiрш П. Тичини Одчиняйте дверi символiчний. Його лiричний сюжет розгортається у двох вимiрах: з одного боку, уривчастими мазками змальовано трагiчне криваве весiлля; з iншого — очевидна картина братовбивчоï боротьби 1918 р., де нареченою є Украïна.

Метки Одчиняйте дверi, ПАВЛО ТИЧИНА, скорочено, стисло, уривки, у скороченому вигладi, коротко
Одчиняйте дверI